Trip ideas

Chợ âm – dương ở Bắc Ninh

Ở Bắc Ninh có hai chợ âm - dương, một  chợ họp mồng 4 tết và một chợ và ngày mồng 4 rạng mồng...

Điện Trường Bà: Nơi gắn kết cộng đồng các dân tộc

Điện Trường Bà thuộc thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Đây là một di tích lịch sử văn hóa quốc gia, có sự...

Tục đốt đuốc đi rước dâu lúc nửa đêm của người...

Nơi trao đổi, chuyện trò về văn hóa và du lịch Việt Nam.

Travel guides

Nước mắm từ lòng ái quốc

Sản phẩm xuất phát từ lòng yêu nước Cách đây đúng 111 năm, sáu nhà nho, trí thức Tây học, quan lại ở Phan Thiết...

Tìm hiểu văn hóa họp chợ ở Việt Nam

Họp chợ là một tập quán có từ lâu đời của người dân ở nông thôn Việt Nam, qua thời gian phát triển chợ có nhiều hình thức với nhiều ý nghĩa nhưng chung nhất vẫn là nơi để người dân gặp gỡ, trao đổi, mua bán.

Đi thuyền thúng ngắm san hô ở đảo Bé – Lý...

Khu vực bãi sau, đảo Bé được biết đến với vẻ hoang sơ của trầm tích núi lửa, nước biển trong vắt và những...