di tích khảo cổ Ba Đình - 18 đường Hoàng Diệu

Khu di tích khảo cổ Ba Đình – 18 Hoàng Diệu

17/10/2017 Yêu Du Lịch 0

Cùng với những di tích lịch sử, văn hoá còn được lưu giữ, bảo tồn trên mặt đất, trong khu vực thành cổ Hà Nội còn có khu di tích khảo cổ Ba Đình – 18 đường Hoàng Diệu ẩn chứa dưới lòng đất cả một thành Đại La, Hoàng Thành Thăng Long tráng lệ trong 13 thế kỷ