No Picture

Đặc điểm hoạt động dịch vụ kinh tế của Hà Nội

28/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Giao thông vận tải, thương mại, du lịch có ý nghĩa rất lớn trong các ngành kinh tế của Thủ đô. Là một trung tâm kinh tế lớn với số dân hơn 2 triệu người, các hoạt động kinh tế – xã hội của thành phố không thể thực hiện tốt được nếu các ngành giao thông vận tải, thương nghiệp và dịch vụ phát triển chậm.

chùa Một Cột

Hà Nội, vùng địa – văn hóa Việt tiêu biểu

27/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Thăng Long – Hà Nội là nơi hình thành Nhà nước Việt đầu tiên, đất Đế đô của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam, một vùng địa linh nhân kiệt. Người Hà Nội kết tinh đầy đủ đặc tính, phẩm chất của người Việt Nam.