pho ha noi

Ẩm thực miền Bắc

12/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Ẩm thực miền Bắc thường không đậm các vị cay, béo, ngọt bằng các vùng khác, chủ yếu sử dụng nước mắm loãng, mắm tôm.