Nhà thờ đá Phát Diệm

Tìm hiểu rượu Kim Sơn – Ninh Bình

18/03/2017 Yêu Du Lịch 0

Rượu Kim Sơn có những sắc thái và hương vị rất riêng của một vùng – nơi đất và nước áp biển bao la nhưng không bị xói lở bào mòn, trái lại ngày đêm luôn luôn được vỗ về, bồi lắng bởi phù sa mỡ màu tươi mát của cửa sông Đáy