giỗ Tổ nghề kim hoàn

Lễ hội giỗ Tổ nghề kim hoàn Ở Nam Bộ

15/12/2017 Yêu Du Lịch 0

Lễ hội giỗ Tổ nghề kim hoàn tại Lệ Châu Hội Quán một mặt làm cho nơi đây mang tính chất một Tổ đỉnh, Tổ Sư nghề kim hoàn được thờ cúng tại đây trở thành như một vị thần Thành Hoàng của cả “làng” nghề kim hoàn Nam Bộ.

Lễ hội dân gian

Lễ hội dân gian của Việt Nam

05/12/2017 Yêu Du Lịch 0

Lễ hội dân gian, một trong những loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian (VHDG) đặc trưng mang tính tổng hợp cao về phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, văn học nghệ thuật, các tri thức khoa học kỹ thuật, thế giới quan, nhân sinh quan, cho tới lối sống, cách sống…