ao làng

Chuyện cái ao làng ở làng quê Việt Nam

06/06/2017 Yêu Du Lịch 0

Một trong những hình ảnh thân thương, ăn sâu vào trí nhớ con người ở các làng quê từ thời thơ ấu cho đến lúc về già là hình ảnh những cái ao làng. Câu “Còn ao rau muống, còn đầy chum tương’” nói lên một cuộc sông thanh đạm mà ung dung trong cảnh thanh bần.

Đình Thổ Hà

Chuyện ngôi đình ở làng quê Việt Nam

05/06/2017 Yêu Du Lịch 0

Ở các làng, xã Việt Nam xưa, hầu như làng nào cũng có một ngôi đình. Có ngôi đình chung cho cả mấy xã hoặc huyện. Đình nằm ở một không gian trung tâm, rộng lớn và có phong cảnh đẹp của làng quê Việt Nam.