Văn miếu Bắc Ninh

Nói đến Bắc Ninh là nói đến vùng đất học nổi tiếng đã sản sinh ra “Một giỏ ông đồ, một bồ ông công, một đông ông nghè, một bè tiến sĩ, một bị trạng nguyên, một thuyền bảng nhãn”.

Trong lịch sử thi cử Nho học dưới chế độ phong kiến nước ta kéo dài 845 năm, cả nước có 118 khoa thi, chọn được 2.991 vị tiến sĩ. Trong số đó Bắc Ninh có 645 vị. Trong số 47 tam khôi thì Bắc Ninh cống hiến cho đất nước 17 vị. Người đỗ thủ khoa đầu tiên của nước ta vào thời Lý, là ông Lê Văn Thịnh (quê Đông Cửu, Gia Lương), từng làm tới chức Thái sư và là thầy dạy của vua Lý Nhân Tông.

Tự hào về truyền thống hiếu học, trân trọng hiền tài đồng thời đề cao khuyến khích sự hiếu học của vùng đất này, Văn miếu Bắc Ninh đã được lập lên.

Văn miếu Bắc Ninh
Văn miếu Bắc Ninh

Trước kia Văn miếu Bắc Ninh được xây dựng ở địa phận Thị cầu, huyện Võ Giang. Sau được chuyển về vị trí hiện nay trên núi Phúc Sơn, xã Đại Phúc, thị xã Bắc Ninh. Văn miếu được tu sửa vào các năm 1802, 1828, 1928.

Trong lần tu sửa năm 1928 đã xây dựng thêm một nhà tạo soạp bên trái hậu đường và tòa bi đinh bên phải hậu đường.


Nhà hậu đường thờ Khổng Tử và Tứ Phối (Nhan Uyên, Tăng Sâm, Tăng Tử Mạnh Tử) cùng 72 bậc tiên hiền. Các vị đỗ đại khoa đều được khắc trên bia đá Kim Bảng lưu phương”.

Văn miếu Bắc Ninh có 14 văn bia (1 tấm bia ghi công đức, 2 tấm bia ghi việc trùng tu Văn miếu và 11 tấm bia ghi các vị đỗ đại khoa).

Các bia tiến sĩ có chạm khắc các hoạ tiết trang trí “Lưỡng long chầu nguyệt”, “Mây cuốn” và bốn chữ nổi “Kim Bảng lưu phương”

Bia có chiều cao 1, 1m, dày 0,15m và bề ngang 0,75m.

Văn miếu Bắc Ninh là một trong những Văn miếu hàng tỉnh có giá trị lớn về lịch sử và văn hóa.BÀI VIẾT LIÊN QUAN