Lào Cai là một tỉnh có tài nguyên du lịch đa dạng

Tìm hiểu tài nguyên du lịch lào cai

07/12/2016 0

Tài nguyên du lịch Lào Cai rất phong phú như các cảnh đẹp, danh thắng, hang động. Về mặt này, nổi tiếng hơn cả là Sa Pa và đỉnh Phan Xi Păng.