Bắc Giang là tỉnh miền núi trung du thuộc vùng Đồng Bắc

Vị trí địa lý Bắc Giang và phân chia hành chính

18/11/2016 0

Vị trí địa lý Bắc Giang là tỉnh miền núi trung du thuộc vùng Đồng Bắc Việt Nam. Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía tây và tây bắc giáp tỉnh Thái Nguyên, phía nam và đông nam giáp các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh

Tìm hiểu thủ đô Hà Nội

06/07/2015 Yêu Du Lịch 0

Hà Nội có vị trí địa lí – chính trị quan trọng, có ưu thế đặc biệt so với các địa phương khác trong cả nước. Hà Nội là trung tâm đầu não vẻ chính trị, văn hóa, khoa học – kĩ thuật