chùa Một Cột

Hà Nội, vùng địa – văn hóa Việt tiêu biểu

27/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Thăng Long – Hà Nội là nơi hình thành Nhà nước Việt đầu tiên, đất Đế đô của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam, một vùng địa linh nhân kiệt. Người Hà Nội kết tinh đầy đủ đặc tính, phẩm chất của người Việt Nam.

Sông Hương - Thành phố Huế

SẮC PHONG Ở MỘT SỐ LÀNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ

21/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Sắc phong là một loại văn bản Hán Nôm đặc biệt, một loại tư liệu cổ có giá trị. Những sắc phong còn giữ được trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói riêng tuyệt đại đa số được ban cấp dưới triều Nguyễn, một số rất hiếm hoi thuộc thời Tây Sơn.