Nghỉ dưỡng Bungalow tại Việt Nam

22/12/2014 Yêu Du Lịch 0

Bungalow là một dạng nhà ở nhỏ riêng biệt, có cơ cấu, công năng đơn giản, cơ động. Nghỉ dưỡng Bungalow tại Việt Nam chưa lâu, phổ biến nhất là khi các khu nghỉ dưỡng phát triển mạnh.