Sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn

13/11/2017 Yêu Du Lịch 0

Sông Sài Gòn là một phụ lưu không lớn lắm của sông Đồng Nai cả về chiều dài và lượng nước.