Hòn Chồng - Nha Trang

Du lịch Hòn Chồng – Nha Trang

18/01/2017 0

Hòn Chồng là một thắng cảnh tự nhiên ở thành phố Nha Trang, thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước. Khu vực này là một bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên.