lang trong doi tam

Làng trống Đọi Tam – Hà Nam

05/05/2017 Yêu Du Lịch 0

Làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có nghề làm trống từ rất lâu đời (tương truyền khoảng hơn 1000 năm với vị tổ nghề là Nguyễn Đức Năng và Nguyễn Đức Bản.