giỗ Tổ nghề kim hoàn

Lễ hội giỗ Tổ nghề kim hoàn Ở Nam Bộ

15/12/2017 Yêu Du Lịch 0

Lễ hội giỗ Tổ nghề kim hoàn tại Lệ Châu Hội Quán một mặt làm cho nơi đây mang tính chất một Tổ đỉnh, Tổ Sư nghề kim hoàn được thờ cúng tại đây trở thành như một vị thần Thành Hoàng của cả “làng” nghề kim hoàn Nam Bộ.