Lễ hội dân gian

Lễ hội dân gian của Việt Nam

05/12/2017 Yêu Du Lịch 0

Lễ hội dân gian, một trong những loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian (VHDG) đặc trưng mang tính tổng hợp cao về phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, văn học nghệ thuật, các tri thức khoa học kỹ thuật, thế giới quan, nhân sinh quan, cho tới lối sống, cách sống…

Hoa sung Chùa Hương

Lễ hội Chùa Hương- Hà Tây

04/04/2017 Yêu Du Lịch 0

Chùa Hương là cách nói trong dân gian, trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa- tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp

Lễ hội Choi ChnamThmay

Các lễ hội ở An Giang

20/12/2016 Yêu Du Lịch 0

An Giang hiện nay vẫn là nơi lưu giữ, tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc, có quy mô lớn nhất ở Nam Bộ, hấp dẫn sự tham quan nghiên cứu của du khách.