Nghề đúc đồng

Sự tích ông tổ nghề đúc đồng

06/10/2017 Yêu Du Lịch 0

Nghề đúc đồng xuất hiện ở nước ta từ rất sớm, nhưng Dương Không Lộ và Nguyễn Minh Không là người đã có công xây dựng và làm cho nghề đúc đồng Việt Nam đạt tới đỉnh cao rực rỡ vào đời Lý.