Cổng trời Quản Bạ

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên khoáng sản Hà Giang

01/12/2016 0

Tài nguyên khoáng sản Hà Giang tuy chưa được thăm dò đầy đủ, nhưng nhìn chung khá đa dạng, phong phú với 28 loại khác nhau, tập trung trong 149 mỏ và điểm quặng. Các khoáng sản có thể khai thác phục vụ cho việc phát triển kinh tế