Chợ nổi Cái Răng

Tìm hiểu văn hóa họp chợ ở Việt Nam

23/03/2016 Yêu Du Lịch 0

Họp chợ là một tập quán có từ lâu đời của người dân ở nông thôn Việt Nam, qua thời gian phát triển chợ có nhiều hình thức với nhiều ý nghĩa nhưng chung nhất vẫn là nơi để người dân gặp gỡ, trao đổi, mua bán.