Hội Lồng Tồng - Thái Nguyên

Lễ hội Lồng Tồng – Thái Nguyên

21/12/2016 0

Hội Lồng Tồng (Hội xuống đồng) là lễ hội truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc của người Tày ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Lễ hội Choi ChnamThmay

Các lễ hội ở An Giang

20/12/2016 Yêu Du Lịch 0

An Giang hiện nay vẫn là nơi lưu giữ, tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc, có quy mô lớn nhất ở Nam Bộ, hấp dẫn sự tham quan nghiên cứu của du khách.