Lễ hội Choi ChnamThmay

Các lễ hội ở An Giang

20/12/2016 Yêu Du Lịch 0

An Giang hiện nay vẫn là nơi lưu giữ, tổ chức nhiều lễ hội đặc sắc, có quy mô lớn nhất ở Nam Bộ, hấp dẫn sự tham quan nghiên cứu của du khách.